Amsterdam
Grachtenpanden Amsterdam
Tulpen
Vondelpark
Gracht Amsterdam
Schiphol
Grachtenpanden Amsterdam
Grachten Amsterdam

PRIVACYVERKLARING

Wij zijn aankoopmakelaar, gespecialiseerd in de aankoopbegeleiding op maat alsmede specialistische begeleiding op gebied van renovatie en verbouwing.

Wij verzamelen uw gegevens en slaan deze op, nadat u m.b.t. vorenstaande contact met ons gezocht heeft. Voor u is het belangrijk te weten wat er met uw gegevens gedaan wordt. U kunt uw wensen kenbaar maken omtrent de gegevens die opgeslagen worden.

Wij als makelaarskantoor zijn niet alleen gehouden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), maar ook aan de wet WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme).

Gegevens

Wanneer u ons als makelaar bij aankoop of aankoopbezichtiging, renovatie of verbouwing, inschakelt, zullen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en mailadres;
 • Uw wensen omtrent de aan te kopen woning;
 • Gegevens omtrent de reden van aankoop;
 • Uw leeftijd, gezinssamenstelling en eventueel inkomenscategorie;
 • Transactiegegevens indien tot aankoop is overgegaan;
 • Informatie die u belangrijk vindt met ons te delen.

Doel vastleggen gegevens

 • Zodra u op onze website in het contactformulier uw gegevens invult, gebruiken wij deze gegevens om contact met u op te nemen over onze dienstverlening;
 • Als u ons inschakelt voor een succesvolle dienstverlening, verzoeken wij u een opdracht hiertoe in te vullen en ons een kopie van uw ID bewijs te doen toekomen. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in onze beveiligde systeem (Cloud en klantendossier);
 • Ná de transactie, renovatie, verbouwing of beëindiging van de opdracht tot dienstverlening, zijn wij in het kader van de wet WWFT verplicht uw gegevens in ons beveiligde systeem vijf jaren ná beëindiging te bewaren;
 • Uw gegevens worden gebruikt voor het opstellen van advies m.b.t. de aan te kopen woning, renovatie of verbouwing;
 • Uw gegevens en kopie ID bewijs worden gebruikt voor het opmaken van de koopovereenkomst;
 • Alle transactiegegevens worden gebruikt voor het opmaken van facturen. Deze gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijn administratieverplichtingen voor een ondernemer;
 • Alle gegevens worden met uw toestemming verwerkt. Als u telefonisch contact opneemt met ons kantoor, het contactformulier op onze website invult of opdracht tot dienstverlening geeft, mogen wij aannemen dat u ons daarmee toestemming geeft tot het verwerken, opslaan en bewaren van uw gegevens. Waarin u te allen tijde op eigen verzoek inzage kunt hebben.

Ontvangers

 • Zodra u een succesvolle aankoop doet, worden uw gegevens per mail verstuurd naar de verkopende partij voor het opmaken van een koopovereenkomst. De verkopende partij zal, indien dit een bedrijf is, uw gegevens beveiligd moeten opslaan volgens de AVG;
 • De notaris ontvangt de originele koopovereenkomst ter afwikkeling van de aankoop. In deze koopovereenkomst staan uw gegevens;
 • Indien nodig en na overeenstemming (en uitdrukkelijke toestemming) met u: NRBI (Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs), taxateur, NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut), hypotheekadviseur, bank, gemeente;
 • Uw gegevens die op onze facturen staan, verwerken wij in onze administratie;
 • Onze website, Google Analytics en Google Adwords worden beheerd door een externe partij. Deze partij heeft beperkt toegang tot onze beveiligde software. En uitsluitend toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden.

Foto’s

 • Mochten wij voor commerciële doeleinden op onze website foto’s willen gebruiken waar uw, door ons aangekochte, woning met interieur opstaat, zullen wij altijd eerst uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen. Deze foto’s worden bewaard in onze beveiligde Cloud. Indien u wilt dat een foto wordt verwijderd, dan kunt u een verzoek hiertoe mailen naar: info@gedevri.nl. Wij zullen deze foto dan verwijderen met de opmerking dat op het internet altijd de kans zal blijven dat er iets blijft staan;
 • Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gedévri, maar nooit langer dan nodig is. Tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Uiteraard zorgt Gedévri ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat deze worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik.

Uw rechten

 • U heeft te allen tijde recht uw gegevens op te vragen bij Gedévri. Dit doet u door een mail te sturen naar: info@gedevri.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens in ons systeem;
 • Indien uw gegevens niet juist of gewijzigd zijn, dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Gedévri.
 • Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen zijn, dan bestaat het recht van overdracht. Uiteraard moeten wij wel een kopie van uw gegevens bewaren in verband met de wet WWFT (Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme);
 • Wilt u dat uw gegevens niet langer bij Gedévri worden vastgelegd, dan heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens te wissen. Wij zijn echter wel gehouden aan diverse wettelijke termijnen waarbinnen wij uw gegevens verplicht zijn te bewaren. Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met ons op;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

 

Gedévri verwerkt persoonsgegevens op grond van de uitoefening van haar beroep en bedrijf.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens om ons werk als aankoopmakelaar goed voor u te kunnen uitvoeren of om u goed te kunnen informeren over onze dienstverlening. Als deze verplichte gegevens niet door u worden aangeleverd, kan Gedévri niet optimaal haar diensten aan u aanbieden.

Mocht het nodig zijn uw gegevens te delen met andere partijen dan genoemd in deze privacyverklaring, dan zal hiervoor altijd eerst uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd worden.

Gedévri behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is of als wij dat rechtvaardig achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Gedévri te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Indien u nog vragen heeft, neemt u gerust contact met ons op!

Deze privacyverklaring is van mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze aan te passen en u een gecorrigeerd exemplaar te overhandigen.